Strefa słuchacza

Pliki do pobrania:

Tematy prac kontrolnych

 

PODSTAWY PRAWA PRACY

  1. Charakterystyka stosunku zatrudnienia na podstawie mianowania, powołania, wyboru i spółdzielczej umowy o pracę. Pozytywne i negatywne aspekty zatrudnienia w tego rodzaju formach.
  2. Charakterystyka umów cywilnoprawnych – podobieństwa i różnice w odniesieniu do umowy zlecenia i umowy o dzieło.
  3. Naczelne zasady prawa pracy- charakterystyka, źródło, skutki ich nieprzestrzegania.

Opracowania wymagają formy pisemnej z przytoczeniem argumentacji na dany wybrany przez studenta jeden temat. Praca winna obejmować maksymalnie 2 strony formatu A4.

 

 ZAGROŻENIA W ŚRODOWISKU PRACY

  1. Charakterystyka wybranego zakładu pracy, i ocena ryzyka zawodowego na przykładowym stanowisku pracy.
  2. Opis środków ochrony indywidualnej, wraz z charakterystyką stanowiska pracy w wybranym zakładzie produkcyjnym
  3. Charakterystyka substancji niebezpiecznych wraz z opisem procesu technologicznego i instrukcją stanowiskową BHP w wybranym zakładzie produkcyjnym.

 

TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO  PRCY

1. Scharakteryzuj podstawowe wymagania dotyczące pomieszczeń pracy.

2. Scharakteryzuj podstawowe zasady oświetlenia, ogrzewania i wentylacji budynku.

3. Scharakteryzuj zasady zaopatrzenia pracowników w środki ochrony indywidualnej.

4. Przedstaw i opisz zasady sprzętu gaśniczego.

5. Dokumentacja techniczna maszyny lub urządzenia.

6. Zasady bezpiecznej pracy przy urządzeniach dozorowych np. wózek widłowy, suwnica.

7. Ogólne zasady transportu wewnątrzzakładowego.

8. Scharakteryzowanie prac szczególnie niebezpiecznych.

9. Urządzenia dozorowe UDT przepisy dostosowanie i eksploatacja.

10. Wykonywanie prac przy urządzeniach energetycznych.

 

Kliknij tutaj i znajdź nas na Google+
Zapis na newsletter