Technik farmaceutyczny

Technik farmaceutyczny potrafi dobierać procesy i metody sporządzania produktu leczniczego roślinnego w zależności od zawartości substancji czynnych, przeprowadzać analizy jakościowe i ilościowe leków wybranymi metodami klasycznymi i instrumentalnymi, informować pacjenta o sposobie użycia leku i jego przechowywaniu, rozróżniać podstawowe grupy leków w układzie farmakologicznym i postaci w jakich są wytwarzane, oceniać prawidłowości recepty i analizować właściwości fizykochemiczne składników recepty, prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów produktów leczniczych i wyrobów medycznych z wykorzystaniem komputera.

Długość trwania: 2 lata

Kliknij tutaj i znajdź nas na Google+
Zapis na newsletter