Strefa słuchacza

 

Nowinki z życia szkoły dostępnę są również na naszych profilach. Linki poniżej ;)

Poniżej prezentujemy podział godzin oraz harmonogram zjazdów na cały semestr.

Przypominamy o konieczności obecności, na co najmniej 50% zajęć w danym miesiącu!

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące, semestr VI:

 

Każda praca kontrolna MUSI zawierać stronę tytułową (strona dostępna do pobrania w załączniku poniżej)

 

JĘZYK POLSKI:

 1. Co uważasz za ważniejsze – szczęście osobiste czy poświęcenie dla dobra ogółu? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do podanego fragmentu powieści Dżuma Alberta Camusa i całości utworu oraz wybranego tekstu kultury.
 2. „(…) Świat uczy pokory” – refleksja nad myślą Ryszarda Kapuścińskiego.
 3. Czesław  Miłosz i Zbigniew Herbert – poeci moraliści. Omów problem odwołując się do znanych Ci tekstów.

 

JĘZYK ANGIELSKI:

 1. Opisz w czasie Present Perfect i Past Simple swoje dowolne doświadczenie życiowe (od 100 d0 150 słów)
 2. Napisz list prywatny do znajomego w Anglii, w którym opiszesz jak przygotowujesz się do egzaminu maturalnego. W liście: przedstaw swoje sposoby na powtórzenie słownictwa, poradź znajomemu jak radzić sobie ze stresem, zapytaj kiedy zaczyna sesję egzaminacyjną i ile ma egzaminów, pożycz mu powodzenia (od 100 do 150 słów).

 

MATEMATYKA:

 1. Na czym polega prawidłowość statystyczna? Zilustruj przykładami
 2. Cztery samoloty wtargnęły w obszar państwa. Każdy z nich może być w określonym czasie wykryty lub niewykryty. Określ zbiór zdarzeń elementarnych. Zapisz zdarzenia; Wykryto jeden samolot. Nie wykryto żadnego samolotu.
 3. Rzucamy trzykrotnie monetą symetryczną. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że orzeł pojawi się co najmniej dwa razy.
 4. Oblicz prawdopodobieństwo, że wypełniając w totka jeden zakład, wytypujemy trafnie 6 liczb.
 5. Dwóch strzelców strzeliło do jednego celu. Pierwsza trafia do celu z prawdopodobieństwem 0,9, zaś druga trafia 0,8. Oblicz prawdopodobieństwo, że cel został trafiony co najmniej raz.

 

GEOGRAFIA:

 1. Opisz rozwój energetyki na świecie. W opisie uwzględnij sposób pozyskiwania energii, głównych producentów, zalety i wady tych źródeł.
 2. Przedstaw znaczenie rybołówstwa morskiego dla zaspokojenia potrzeb żywnościowych ludności Polski i świata. Podaj bariery ograniczające wzrost znaczenia ryb w wyżywieniu.

 

 

 

Pliki do pobrania:

POLICEALNA SZKOŁA W TARNOBRZEGU

 

Każda praca MUSI zawierać stronę tytułową (strona dostępna do pobrania w załączniku poniżej) oraz własnoręczny podpis słuchacza na ostatniej stronie.

 

Prace należy złożyć do 14 maja u nauczyciela danego przedmiotu lub w sekretariacie szkoły.

 

 • Technik BHP, semestr II:

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO:

 1. Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego.
 2. Natura ryzyka i jego akceptowalność.
 3. Rodzaje ryzyka i środki ochrony.
 4. Kryteria bezpieczeństwa oraz poziom ryzyka akceptowanego.
 5. Korzyści dla pracodawcy wynikające z wdrażania oceny ryzyka zawodowego.

ERGONOMIA W PROCESIE PRACY:

 1. Wpływ aktywności ruchowej na układ kostno-stawowy.
 2. Obciążenia fizyczne na stanowisku pracy.
 3. Zagadnienie ergonomii korekcyjnej i koncepcyjnej.
 4. Obciążenie psychiczne na stanowisku pracy.

JĘZYK OBCY W BHP:

 1. Opisz trzy wybrane przepisy BHP.
 2. Zasady BHP w wybranych grupach zawodowych.

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 1. Formy promocji i reklamy.
 2. Cele działalności gospodarczej.
 3. Zarządzanie przedsiębiorstwem.

 

 • Technik BHP, semestr III:

USTALANIE PRZYCZYN I OKOLICZNOŚCI WYPADKÓW PRZY PRACY ORAZ CHORÓB ZAWODOWYCH:

 1. Charakterystyczne cechy wypadków.
 2. Postępowanie w razie wypadku przy pracy.
 3. Postępowanie w sprawie chorób zawodowych.

ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY:

 1. Polityka bezpieczeństwa pracy – zastosuj wymagania, jakie są potrzebne przy jej tworzeniu i wprowadzaniu.
 2. Na dowolnym przykładzie podaj i opisz kolejne etapy wprowadzania systemu zarządzania bhp.
 3. Zakres merytoryczny analizy odnośnie stanu bhp w firmie.

 

 • Technik administracji, semestr IV:

POSTĘPOWANIE W ADMINISTRACJI:

 1. Zażalenie w kodeksie postępowania administracyjnego.
 2. Odwołanie w kodeksie postępowania administracyjnego.
 3. Stwierdzenie nieważności decyzji.

WYKONYWANIE PRACY BIUROWEJ:

 1. Sporządź umowę zlecenie według zalecanych wytycznych.
 2. Na czym polega inwentaryzacja w firmie? Opisz jej zakres działania.

PODSTAWY FINANSÓW PUBLICZNYCH:

 1. Proszę sporządzić krótki bilans przykładowej jednostki budżetowej.
 2. Opisz zasady sporządzania wyniku finansowego.
 3. Wymień i opisz funkcje sprawozdawczości finansowej.

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 1. Formy promocji i reklamy.
 2. Cele działalności gospodarczej.
 3. Zarządzanie przedsiębiorstwem.

 

 • Opiekun medyczny, semestr II:

ZABIEGI HIGIENICZNO-PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE:

 1. Pielęgnowanie pacjenta z wyłonioną stomią.
 2. Pielęgnowanie pacjenta z zaburzeniami układu moczowego.
 3. Pielęgnowanie pacjenta z otyłością.

DZIAŁANIA OPIEKUŃCZE NAD OSOBĄ CHORĄ I NIESAMODZIELNĄ:

 1. Rola opiekuna medycznego w profilaktyce zakażeń wewnątrzszpitalnych.
 2. Pielęgnowanie pacjenta z zaburzeniami intelektualnymi.
 3. Zasady, metody zapewniania osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa podczas sprawowania opieki.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W OCHRONIE ZDROWIA:

 1. Rodzaje przedsiębiorstw zależne od formy organizacyjno-prawnej.
 2. Opisz działanie mechanizmu rynkowego.
 3. Co to jest konkurencja, jej wady i zalety.

JĘZYK MIGOWY:

 1. Metody porozumiewania się z osobami niesłyszącymi.
 2. Dwa systemy komunikacji migowej – PJM i SJM.
 3. Tożsamość środowiskowa i kulturowa niesłyszących.

JĘZYK OBCY W OCHRONIE ZDROWIA:

 1. The Ward – accommodations for patients, clinical areas, domestic and storage areas, the sister’s office.
 2. Admissions – arranged admission (admission card), emergency admission.

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 1. Formy promocji i reklamy.
 2. Cele działalności gospodarczej.
 3. Zarządzanie przedsiębiorstwem.

 

 • Technik usług kosmetycznych, semestr II:

KOSMETYKA PIELĘGNACYJNA I UPIĘKSZAJĄCA TWARZY, SZYI I DEKOLTU:

 1. Kolagen jako źródło młodości.
 2. Jakość mikrobiologiczna kosmetyków.
 3. Algi morskie.

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE I UPIĘKSZAJĄCE TWARZY, SZYI I DEKOLTU:

 1. Omów znane Ci zabiegi kosmetyczne z wykorzystaniem ultradźwięków.
 2. Opisz krok po kroku zabieg i dobierz do cery tłustej, wypisz składniki aktywne użyte w kosmetykach oraz zaleć pielęgnację domową.
 3. Opisz krok po kroku zabieg i dobierz do cery suchej, wypisz składniki aktywne użyte w kosmetykach oraz zaleć pielęgnację domową

JĘZYK OBCY W KOSMETYCE:

 1. In a beauty salon. Dialog między kosmetyczką a klientem (200 słów).
 2. The work of beauty therapist. Dlaczego gabinety kosmetyczne są popularne w dzisiejszych czasach.
 3. Skin analysis – opisz rodzaje skóry, cery.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I USŁUGOWA W SALONIE KOSMETYCZNYM:

 1. Sporządź krótki biznesplan na temat własnego zakładu kosmetycznego.
 2. Opisz sposoby efektywnego poszukiwania pracy.
 3. W jaki sposób można minimalizować koszty we własnej działalności gospodarczej?

 

 • Technik usług kosmetycznych, semestr IV:

KOSMETYKA PIELĘGNACYJNA I UPIĘKSZAJĄCA DŁONI, STÓP I CIAŁA:

 1. Metody pielęgnacji stóp problemowych.
 2. Barwniki stosowane w kosmetyce.
 3. Substancje zapachowe pochodzenia zwierzęcego.

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE I UPIĘKSZAJĄCE DŁONI, STÓP I CIAŁA:

 1. Zabiegi wyszczuplające i antycellulitowe dostępne na polskim rynku kosmetycznym.
 2. Przegląd preparatów przyspieszających i opóźniających wzrost włosa.

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 1. Formy promocji i reklamy.
 2. Cele działalności gospodarczej.
 3. Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Pliki do pobrania:

Na każdym kierunku szkoły policealnej wymagane jest zrealizowanie praktyki zawodowej, na którą kierujemy słuchaczy w wybranej przez siebie firmie związanej z uczęszczanym kierunkiem.

Należy zgłosić się do sekretariatu szkoły po dzienniczek praktyk, umowę oraz listę obecności.

 

 • Asystent osoby niepełnosprawnej - na semestrze I wymiar 4 tygodnie, na semestrze II wymiar 4 tygodnie
 • Florysta - na semestrze II wymiar praktyk 4 tygodnie
 • Opiekun medyczny - na semestrze I wymiar praktyk 2 tygodnie, oraz na semestrze II wymiar praktyk 2 tygodnie
 • Opiekun w Domu Pomocy Społecznej - na semestrze II wymiar praktyk 4 tygodnie, oraz na semestrze IV wymiar praktyki 4 tygodnie
 • Opiekunka środowiskowa - na semestrze I wymiar 4 tygodnie, na semestrze II wymiar 4 tygodnie
 • Technik administracji - na semestrze II wymiar praktyk 4 tygodnie, oraz na semestrze III wymiar praktyk 4 tygodnie
 • Technik archiwista - na semestrze III wymiar praktyk 4 tygodnie
 • Technik BHP - na semestrze III wymiar praktyk 4 tygodnie
 • Technik eksploatacji portów i terminali - na semestrze II wymiar praktyk 4 tygodnie
 • Technik geodeta - na semestrze II wymiar praktyk 2 tygodnie
 • Technik geolog - na semestrze III wymiar praktyk 5 tygodni
 • Technik informatyk - na semestrze II wymiar praktyk 4 tygodnie
 • Technik ochrony fizycznej i mienia - na semestrze III wymiar praktyk 4 tygodnie
 • Technik rachunkowości - na semestrze III wymiar praktyk 4 tygodnie
 • Technik turystyki wiejskiej - na semestrze II wymiar praktyk 4 tygodnie, oraz na semestrze III wymiar praktyk 4 tygodnie
 • Technik usług kosmetycznych - na semestrze III wymiar praktyk 4 tygodnie
 • Technik usług pocztowych i finansowych - na semestrze I wymiar praktyk 2 tygodnie, oraz na semestrze II wymiar praktyk 2 tygodnie
 • Technik weterynarii - na semestrze II wymiar praktyk 4 tygodnie

Każda Praca Kontrolna MUSI zawierać stronę tytułową.

Wzór pierwszej strony do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:
Kliknij tutaj i znajdź nas na Google+
Zapis na newsletter