Strefa słuchacza

Nowinki z życia szkoły dostępnę są również na naszych profilach. Linki poniżej ;)

Prace kontrolne składamy do 26 marca w sekretariacie szkoły.

 

 

Wykonywanie Kompozycji Florystycznych:

 

Zadanie 1:

Pan Jan Kowalski zamówił w pracowni florystycznej kompozycję z sukulentów w niskiej glinianej donicy o wymiarach: średnica 30 cm wys. 13 cm, do dekoracji komody w salonie. Salon utrzymany jest w kolorystyce bieleli, szarościi dodatkami w kolorze soczystej zieleni.

Projekt realizacji prac związanych z przygotowaniem kompozycji do dekoracji komody.

Projekt realizacji prac powinien zawierać:

1.Tytuł pracy.

2.Założenia, czyli dane do projektu realizacji prac wynikające z treści zadania oraz załączonej dokumentacji.

3.Opracowanie projektu kompozycji żałobnej wraz z uzasadnieniem wyborów (koncepcji kompozycji, formy, kolorystyki, materiału, techniki wykonania, sposobu eksponowania).

4.Rysunek projektowy - rysunek perspektywiczny, rzut z góry i z boku (w skali).

5.Wykaz czynności niezbędnych do wykonania kompozycji żałobnej zgodnie z projektem wraz z opisem.

6.Wykaz materiałów florystycznych, technicznych, dekoracyjnych i narzędzi niezbędnych do wykonania zaprojektowanej kompozycji.

7.Kalkulację kosztów zakupu materiałów roślinnych, technicznych, dekoracyjnych niezbędnych do wykonania dekoracji płyty nagrobnej wraz z

z kosztami robocizny.

Zadanie 2.

Firma komputerowa "NeXt" będzie przedstawiała swój nowy produkt podczas trwania

targów informatycznych, które odbędą się w dniach 25 -28 czerwca 2015 r. w Gorlicach. Firma zamówiła w pracowni florystycznej kompozycję w naczyniu, przeznaczoną do dekoracji stanowiska targowego.

Opracuj  projekt  realizacji  prac obejmujący  przygotowanie dekoracji stanowiska targowego dla firmy komputerowej "NeXt".

Projekt realizacji prac powinien zawierać:

1.Tytuł pracy egzaminacyjnej.

2.Założenia, czyli dane do projektu realizacji prac wynikające z treści zadania i dokumentacji.

3.Opis projektu kompozycji dekoracji wraz z uzasadnieniem wyborów (koncepcji kompozycji, formy, kolorystyki, materiału, technik wykonania).

4.Rysunek projektowy -rysunek perspektywiczny, rzut z góry i z boku (w skali).

5.Wykaz czynności niezbędnych do wykonania kompozycji zgodnie z projektem wraz z opisem.

6.Wykaz materiałów florystycznych, technicznych, dekoracyjnych, naczyń i narzędzi niezbędnych do wykonania zaprojektowanej dekoracji.

7.Kalkulację kosztów zakupu naczynia, materiałów roślinnych, technicznych, dekoracyjnych niezbędnych do wykonania dekoracji wraz z kosztami robocizny,

 

 

Przedsiębiorstwo florystyczne

 1. Formy prawne przedsiębiorstw-omówienie jednej z nich

 

Podstawy przedsiębiorczości

 1. Biznes plan dla działalności florystycznej

 

Środki wyrazu twórczego

 1. Projekt oprawy florystycznej wesela
 2. Projekt oprawy florystycznej koncertu w filharmonii

 

J. angielski – wypełnić i dostarczyć do sekretariatu –zał 1

 


 

Pliki do pobrania:

Prace zaliczeniowe oddajemy w terminie do 26 marca w sekretariacie szkoły.

Liceum ogólnokształcące

1. J. polski

1/ Odbicie filozofii i kierunków artystycznych Młodej Polski w poezji tego okresu.

2/ postaci kobiet w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Omów na wybranych przykładach.

3/ Portret psychologiczny Rodiona Raskolnikowa. Studium zbrodni.

2. J. angielski – praca do wypełnienia i oddania w sekretariacie szkoły – zał. 1

3. Wiedza o społeczeństwie

1/„Videant consules, Ne qui res publica detrimenti capitat. Niech baczą konsulowie, by rzeczpospolita nie poniosła jakiej szkody”. Wybory w trybie zwykłym, czy przedterminowe? – w świetle aktualnej sytuacji politycznej oceń na ile jest możliwa zmiana władzy w Polsce i uzasadnij swój punkt widzenia.

2/”Quod homines, tot sententiae – Ilu ludzi tyle zdań” – Miejsce ugrupowań lewicowych na scenie politycznej – moja ocena problemu w świetle Historii Polski okresów XIX i XX wieku i aktualnych informacji ze sceny politycznej.

3/ „Executio iuris non habet iniuariam – Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem”. Organy ochrony prawnej i obsługi prawnej – kompetencje i zasady funkcjonowania.

4. Geografia

1/Przemysł zaawansowanych technologii.

2/ Odnawialne źródła energii.

5. Matematyka – praca do wypełnienia i oddania w sekretariacie szkoły – zał. 2

Pliki do pobrania:

Prace kontrolne proszę składać w sekretariacie szkoły do 26 marca

 

Technik Administracji

 

J. angielski      –     praca do wypełnienia i złożenia w sekretariacie szkoły zał 1

Wykonywanie pracy biurowej

 1. Podróże służbowe na terenie kraju – zasady rozliczania podróży służbowej.

 

Działalność gospodarcza w branży organizacyjnej

 1. Struktura organizacyjna firmy – rodzaje oraz omówienie jednej z nich.

 

Podstawy prawa administracyjnego

 1. Wszczęcie postępowania administracyjnego
 2. Pjecie ugod w prawie administracyjnym
 3. Środki odwoławcze w postepowaniu administracyjnym.

 

Podstawy prawa cywilnego

 1. Ochrona dóbr osobistych w polskim prawie cywilnym.
 2. Pojęcie i rodzaje wykładni prawa.
 3. Zasada dobrej wiary w prawie cywilnym.
Pliki do pobrania:
Kliknij tutaj i znajdź nas na Google+
Zapis na newsletter